Kreatywnie z Lokatką
Przeczytaj książeczkę o Kubie Pieniążku i przygotuj plakat zachęcający Twoich kolegów do bycia przedsiębiorczymi.
Blog SKO

PZSP w Olszance

PZSP w Olszance

Wiosna!

Przyroda budzi się do życia

2

Dzień Babci i Dziadka

Spóźnione lecz szczere

5

O naszej szkole

Pełna nazwa naszej szkoły brzmi: Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Brygady Partyzanckiej "Grunwald"

1