22.09.2023

Rodzice już wiedzą

co to jest SKO

Pierwsze wrześniowe zebrania już za nami. 

Wychowawcy klas zaprezentowali rodzicom osiągnięcia naszego SKO,

opowiedzieli o podejmowanych inicjatywach

i tematach promowanych na szkolnym blogu.

Działania te miały na celu zachęcić rodziców

do wypełnienia deklaracji przystąpienia ich dzieci do SKO.

Czekamy na efekty naszej promocji :)
img

5
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 3
  • 5
Komentarze