29.04.2019

Międzynarodowy Dzień Tańca

img

/poznan.wszystkieskarbymamy.pl/

Święto to ustanowione zostało w 1982 roku

przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego.

img img

Taniec to układ rytmicznych ruchów ciała

powstający spontanicznie pod wpływem bodźców emocjonalnych

skoordynowanych z muzką.

Drugim elementem tańca jest rytm.

img

Wszystkim tancerzom w dniu ich święta

życzymy

wielu osiągnięć artystycznych.

img

70
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 2
  • 5
Komentarze