25.01.2021

Historia SKO...

...ciąg dalszy.

My też mamy skarby.

Prezentujemy dawne książeczki dla dorosłych i dla dzieci.

img

img

img

Już w latach 80., mimo wsparcia Ministerstwa Oświaty

oraz Związku Harcerstwa Polskiego,

dotychczasowy model funkcjonowania szkolnych kas oszczędności tracił na atrakcyjności.

Świadczyła o tym liczba szkół oszczędzających w SKO,

która spadła do ok. 7 tys. W okresie transformacji ustrojowej,

której towarzyszyły głębokie przeobrażenia polskiej gospodarki,

w tym sektora bankowego, edukacja ekonomiczna najmłodszych poprzez SKO

musiała zejść na dalszy plan.

PKO Bank Polski nie zapomniał jednak o szkołach

i uczniach oszczędzających w SKO.

Bank nadal organizował sztandarowy konkurs

„Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”,

w którym wartość nagród wynosiła co roku ok. 7 mld zł,

a po denominacji złotówki przeprowadzonej w 1995 r. - 700 000 zł.

W 1999 r. w nowym statucie PKO Banku Polskiego

wśród czynności realizowanych przez bank wymieniono

„prowadzenie szkolnych kas oszczędności”.

Do szkół przekazywane były również materiały edukacyjne przygotowane przez bank,

a na okładkach zeszytów SKO,

czy plakatach dominowały popularne w latach 90. dinozaury

i amerykańskie zespoły młodzieżowe.

https://www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/od-1990-do-2010-r/

A my mamy takie okładki.

img img

img img

img img

img

 

Mimo konkursów organizowanych cyklicznie przez bank,

atrakcyjnych materiałów edukacyjnych i promocyjnych,

a także zmiany statutu

liczba szkół oszczędzających w SKO nadal spadała

– w 2003 r. w SKO prowadzonym przez PKO Bank Polski

oszczędzało prawie 3,5 tys. szkół, 7 lat później już tylko 1,8 tys. 

Model oszczędzania w SKO,

w którym większość zgromadzonych pieniędzy na szkolnych książeczkach

pochodziła ze wspólnych akcji zarobkowych przeprowadzonych w szkole

i była przeznaczana na cele szkoły,

a nie poszczególnych osób oszczędzających,

stawał się coraz mniej atrakcyjny.

W odpowiedzi na te trendy, a także wychodząc naprzeciw wyzwaniom XXI w.,

z którymi musiał zmierzyć się polski system oświaty,

PKO Bank Polski podjął w 2010 r. decyzję o rewitalizacji SKO.

img

10
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 23
  • 15
Komentarze