03.01.2019

Dawno, dawno temu....

....coś o historii SKO

img

Pierwsze wzmianki o oszczędzaniu pojawiły się w Polsce w XVIII wieku

w materiałach Komisji Edukacji Narodowej.

Wtedy to programy szkolne uzupełniono zagadnieniami dotyczącymi

oszczędności i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

Natomiast pierwsze kasy szkolne,

na których uczniowie mogli gromadzić swoje oszczędności powstały

w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych pod konie XIX w.

Na ziemiach polskich idea SKO rozwijała się w zaborze austriackim.

W styczniu 1935 r. szkolne kasy oszczędności

przeszły pod opiekę Pocztowej Kasy Oszczędności

/dzisiejszego PKO Banku Polskiego/.

Było to 14 stycznia 1935 r.

W tym roku mija 84 rocznica przekazania SKO

pod opiekę PKO Banku Polskiego.

Od początku PKO przekazywało również szkołom

materiały edukacyjne i czasopisma.

Oto jedno z nich:

img

Okładka pierwszego czasopisma młodzieżowego pt. "Młody Obywatel" z roku 1935

img

Czasopismo z maja 1936 r.

Dynamiczny rozwój SKO został zahamowany przez wybuch II wojny światowej.

/Wykorzystano materiały zawarte na stronie

www.pkobp.pl/80-lat-sko/historia-sko-pko-banku-polskiego/do-1939-r/

cd. ............ nastąpi

img

145
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 10
  • 4
Komentarze