12.04.2021

Ciekawostki....

..o teście!!!!

img

 

1. Zmiany wprowadzone do sylabusa - w młodszych klasach (0-2) dodaliśmy proste pytania z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Modyfikacje wynikają z obecnej sytuacji (edukacja zdalna), w której najmłodsi na co dzień korzystają z narzędzi internetowych. Bardzo ważne jest, aby uwrażliwiać również tę grupę uczniów na potencjalne niebezpieczeństwa.

Zaktualizowany materiał znajduje się na stronie www.pkobp.pl/sko, w zakładce „Konkurs SKO dla szkół i nauczycieli”. Pod tym samym linkiem dostępne są również zasady rywalizacji. Materiały można też pobrać poniżej:

>>>>>Sylabus<<<<<

>>>>>Zasady<<<<<

Prosimy o poinformowanie uczniów o zmianach wprowadzonych do sylabusa.

2. Możliwość wielokrotnego przystąpienia do testu, a tym samym utrwalanie wiedzy przez uczniów. Za każdym razem, kiedy dziecko wpisze inną nazwę użytkownika, system wylosuje dla niego kolejne pytania. Im więcej razy uczeń rozwiąże test, tym więcej się nauczy. I o to chodzi :-). 

Ważne: test będzie można rozwiązać, korzystając z wielu popularnych przeglądarek z wyjątkiem przeglądarki Internet Explorer.

3. Wybór przez dzieci odpowiedniej wersji testu - klasy: 0-2, 3-4, 5-6 oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wersja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest najłatwiejszą wersją testu (jest identyczna jak dla kl. 0-2). Uczniowie po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi SKO oraz przy wsparciu nauczyciela lub opiekuna (np. rodzica) powinni sobie z nim doskonale poradzić.

Do punktacji w ramach „Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli” uwzględniane będą pozytywne wyniki dzieci, które na dzień rozpoczęcia testu nie ukończyły 13. roku życia, o ile ich szkoła uczestniczy w programie SKO PKO Banku Polskiego. Jeden uczeń może przekazać tylko 1 pozytywny wynik testu nauczycielowi-Opiekunowi SKO.

Uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, również mogą wziąć udział w rywalizacji, jednakże osiągnięte efekty nie zostaną uwzględnione w punktacji ww. konkursu.

Ogólnopolski „Test wiedzy SKO” to wyjątkowe wydarzenie. Zachęcamy do szerokiego informowania uczniów o tym wydarzeniu. Każde dziecko, które wskaże co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (min. 7 poprawnych odpowiedzi na 10 pytań), otrzyma do pobrania dyplom potwierdzający zdobycie tytułu „Mistrza wiedzy SKO” :-).

Zespół Szkolnych Blogów

img

 
2
Dodaj Komentarz
  • 21
  • 12
  • 14
Komentarze