27.11.2020

Bierzemy udział w projekcie....

..."Kokosza, grosz do grosza"

img

Uczniowie z klasy 2 a i 2 b

wezmą w tym roku szkolnym udział

w Ogólnopolskim Projekcie pod hasłem

"Kokosza, grosz do grosza".

Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży

szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania

na etapie szkoły podstawowej.

Poprzez uczestnictwo w projekcie

uczniowie mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza,

sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności

oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.

Projekt ma za zadanie promować i uczyć umiejętności bycia gospodarnym,

oszczędnym i przedsiębiorczym oraz uczyć zdolności do krytycznej oceny

pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi

w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Zarządzanie własnym budżetem to odpowiedzialne zadanie.

Powinniśmy się tego uczyć od najmłodszych lat.

Dlatego właśnie powstała „Kokosza”.

„Kokosza, grosz do grosza!” poprzez gry i zabawy

pozwoli dzieciom w prosty sposób przyswoić wiedzę związaną z finansami.

Program uczy także, w jaki sposób być bardziej gospodarnym

i jak efektywnie pomnażać zaoszczędzone pieniądze.

Dzięki tej wiedzy, nasi uczniowie dowiedzą się,

w jaki sposób mogą realizować swoje marzenia.

W realizacji projektu pomogą nam gotowe scenariusze

oraz kolorowe materiały, które już dotarły do szkoły.

img img

img
Projekt ten będzie realizowany w II semestrze

zaraz po powrocie dzieci do szkoły.

img

/kokosza.org/

15
Dodaj Komentarz
  • 15
  • 10
  • 14
Komentarze