03.05.2018

3 Maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

img

/radzyminfo.pl/

3 maja

to swięto państwowe

obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

img

/gokprzywidz.makoweb.pl/

3 maja 1791 r. uchwalono

pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie,

a drugą po amerykańskiej na świecie.

Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni,

który został zwołany w październiku 1788 r.

Twórcy Konstytucji 3 Maja

img img img img

1. Stanisław August Poniatowski  2. Hugo Kołłątaj  3. Stanisław Małachowski

4. Ignacy Potocki

img img

Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie.

Jej przepisy stosuje się bezpośrednio.

Wszystkie organy w kraju działają w oparciu

o przepisy prawne obowiązujące w państwie.

Konstytucja zawiera określenie ustroju państwowego,

kompetencje poszczególnych orgnów władzy ich wzajemne relacje

oraz prawa i obowiązki obywateli.

img

 

img

/slideplayer.pl; www.wosna5.pl; wikipedia.pl/

70
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 17
  • 0
Komentarze