07.10.2019

Próba ewakuacyjna.

img

03.10.19r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. 

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było

zapoznanie uczniów i pracowników szkoły

z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących

zachowania się w przypadku wybuchu pożaru

lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

img 

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele

wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi

do punktu zbiórki, którym jest teren szkolny. 

Tam nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację

Pani Dyrektor, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie

opuścili szkołę. W akcji brali udział: Dyrekcja, nauczyciele,

uczniowie oraz  pracownicy administracji i obsługi.

 img

Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja

o stanie ewakuacji przekazana została Dyrektorowi szkoły,

który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. 

img

4
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 10
  • 14
Komentarze