15.09.2018

„Najciekawsza rymowanka o oszczędzaniu w SKO”.

Ogólnopolskim Konkursie SKO.

img

Zapraszamy do udziału w konkursie pt: „Najciekawsza rymowanka o oszczędzaniu w SKO”.

Organizatorami konkursu są: Opiekun SKO - Pani Genowefa Szmagaj – Nowicka i Dyrektor Banku PKO BP w Szprotawie - Pan Czesław Szczepanik.

Celem konkursu jest:

1. Kształtowanie wśród uczniów potrzeby świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania.

2. Popularyzacja wiedzy o działalności SKO.

3. Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich.

4. Rozwijanie postaw twórczych.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem i udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

- klasy II – III,

- klasy IV – VI.

2. Prace konkursowe wykonywane są indywidualnie (klasa II - III z pomocą rodziców lub nauczycieli).

3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

4. Rymowanka musi zawierać co najmniej 4 wersy.

5. Treść rymowanki musi propagować działalność SKO (systematyczne oszczędzanie, popularyzacja wiedzy ekonomicznej, popularyzacja PKO Bank Polski).

5. Prace muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane (strony internetowe).

7. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu konkursu.

8. Każda praca powinna zawierać na odwrocie:

- imię i nazwisko, klasę pełną nazwę i adres szkoły ucznia,

- imię i nazwisko opiekuna SKO w szkole.

9. Do każdej pracy należy dołączyć Oświadczenie – załącznik n 1 do regulaminu.

10. Termin nadsyłania prac upływa 26 października 2018 r.

11. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

12. Prace należy przesłać na adres:

Społeczna Szkoła Podstawowa w Szprotawie

ul. Niepodległości 7

67-300 Szprotawa

13. Kryteria oceny:

- Zgodność z tematem.

- Obszerność pracy.

- Poprawność językowa i ortograficzna.

- Oryginalność.

14. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową.

15. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni w każdej kategorii wiekowej I, II, III miejsce.

16. Ogłoszenie wyników nastąpi na blogu naszej szkoły w pierwszej połowie listopada 2018 r.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ SPOŁECZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W SZPROTAWIE DANYCH OSOBOWYCH

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(IMIĘ, NAZWISKO UCZNIA, KLASA, SZKOŁA)

W CELU PUBLIKACJI DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU ZWYCIĘSTWA W KONKURSIE, PRZEKAZANIA NAGRÓD ZWYCIĘZCOM.

UDZIELAM NIEODPŁATNIE I BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH ZGODY ORGAZNIATOROWI NA WYKORZYSTANIE NADESŁANEJ PRACY DLA POTRZEB PRZEPROWADZENIA KONKURSU, WYKORZYSTYWANIE PRACY NA SZKOLNYCH BLOGACH, NA STRONACH INTERNETOWYCH ORGANIZOATORA, itp.

 

....................................................................................

(DATA PODPIS RODZICA/OPIEKUNA)

 

Piszcie ciekawe rymowanki i przynieście

je do opiekunów SKO

p. Natalii Machnio i p. Marcina Skroka

do 20 października.

Życzymy powodzenia !!!

 

0
Dodaj Komentarz
  • 26
  • 1
  • 21