28.05.2015

Dzień dziecka w KSN zaproszenie

impreza cykliczna Dzień Dziecka i Dzień Wartości w tym roku pod hasłem "Zaloguj się... do życia!"

Dzień Dziecka i Dzień Wartości

Zaloguj się… do życia!!!

1 czerwca 2015

Jest to dzień kolorowy. Tego dnia nie ma zajęć dydaktycznych ani zajęć dodatkowych (kółek, warsztatów).

Zaczniemy Mszą Świętą, jak co tydzień o godzinie 8:00.

PO MSZY WSZYSCY UCZNIOWIE ZBIERAJĄ SIĘ NA SALI W BUDYNKU UL.CHOPINA

8:45 – loteria fantowa klasy 0-3

Krótkie wprowadzenie do tematu dnia i czekającego przedstawienia

9:00 – Przedstawienie odysei umysłu : Puszka Pandory

9:30 - loteria fantowa klasy 4-6 i gimnazjum

10:00 – rozejście się uczniów do klas na śniadanie


Kl.  0-3 u siebie,
śniadanie i zajęcia rekreacyjno-sportowe do godz. 12:30

 

klasy 4-6 i gimnazjum wracają do swojej szkoły

10.15 - 11.00 śniadanie w klasach

11.00 – 12.00 Familiada quiz

12.00- 12:30  Karaoke

 

Przypominamy o ogłoszonej zbiórce na loterię fantową, z której dochód, jak co roku, przeznaczony będzie na rzecz hospicjum "Pomorze Dzieciom". Rzeczy przeznaczone na loterię prosimy przekazywać wychowawcom lub do sekretariatu.
Dziękujemy!

1
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 3
  • 2
Komentarze