27.05.2011

Najlepsi w Polsce!

Dobiegła końca kolejna edycja Konkursu Ekozespołów, zdobyliśmy I nagrodę.

Dobiegła końca kolejna edycja Konkursu Ekozespołów, który tym razem odbywał się pod hasłem "Oszczędzam energię - chronię klimat". Projekt ten jest odpowiedzią na ambitny cel Unii Europejskiej zawarty w dyrektywach zwanych pod nazwą "Pakietu klimatycznego". Zobowiązuje on kraje Unii, w tym Polskę, do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 20 procent, wzrostu efektywności korzystania z prądu elektrycznego o 20 procent i udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym także do 20 procent do 2020 r. Projekt miał zasięg ogólnopolski. Realizowany był w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Zadaniem szkoły było zaangażowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz działań energetycznych i ochrony klimatu, także w gospodarstwach domowych. Wszystkie postawione sobie zadania energetyczne wykonaliśmy należycie i z odpowiednią energią - zdobyliśmy
I nagrodę
. Gratulacje!!! Na podsumowanie zaprosimy Was wkrótce.

2
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 2
  • 9
Komentarze