21.06.2012

Pierwsze internetowe konto

Elektroniczna forma oszczędzania pieniędzy

Nasza szkoła przystępując do projektu SKO otrzymała internetowe konto.

Również uczniowie, którzy stali się członkami SKO otrzymali (po uprzedniej zgodzie rodziców) bezpłatne internetowe konto, na które mogą wpłacać pieniądze. Każdy opiekun prawny (rodzic)może bezpośrednio ze swojego konta przelać dziecku środki finansowe.

Uczeń sam może sprawdzić stan  środków na własnym koncie. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane u opiekunów SKO lub w Oddziale Banku PKO BP.

2
Dodaj Komentarz
  • 23
  • 6
  • 26
Komentarze