28.02.2016

ROK PRZESTĘPNY

Przypominamy, że jutro jest dodatkowy dzień lutego -29, gdyż mamy w tym roku tzw. rok przestępny.

Rok przestępny – rok kalendarzowy, który ma 366 dni zamiast 365. Występuje wyłącznie
w kalendarzach o rachubie opartej na obiegu Ziemi dookoła Słońca lub o rachubie kombinowanej/Księżyc i Słońce. Ma on na celu umożliwiać dopasowanie roku kalendarzowego doroku zwrotnikowego. W kalendarzu gregoriańskim obowiązującym m.in. w Polsce, dodatkowy dzień występuje w lutym, który ma wtedy 29 zamiast 28dni. Lata przestępne zostały pierwszy raz wprowadzone w 238 roku p.n.e., kiedy to w Egipcie zaczęto uwzględniać dodatkowy dzień co cztery lata. Rok przestępny spełnia następujące warunki: jest podzielny przez 4,
z wyjątkiem lat kończących się na "00", które nie są podzielne przez 400. Od czasu wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego w 1582 trzy razy zaistniał ten wyjątek – w latach 1700, 1800 i 1900; rok 2000 był przestępny, bo podzielny przez 400; kolejny rok przestępny odpadnie w roku 2100. 

80
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 6
  • 2
Komentarze