29.02.2016

Po co wymyślono pieniądze?

 

Handel wymienny
Zanim człowiek wymyślił pieniądze, istniał już handel wymienny. Wymiana bezpośrednia, czyli barter, to wymiana towaru na towar, dokonana bez pośrednictwa pieniądza. Strony uzgadniają wartość towarów i dążą do tego, aby bilans był zerowy. Był to pierwszy system ekonomiczny społeczeństw, które nie znały jeszcze pieniądza lub się nim nie posługiwały. Człowiek nie odczuwał jeszcze potrzeby posiadania narzędzia, które pozwoliłoby mierzyć wartość i służyć za płacidło, wymiany dokonuje się w naturze.
W późniejszych czasach barter często stosowany był w momencie, gdy pieniądz tracił swoją wartość. Dziś ten rodzaj wymiany używany jest nadal w handlu z krajami cierpiącymi na brak zasobów walut wymienialnych jak również w celu obejścia restrykcji walutowych.

Gdzie i kiedy wynaleziono monetę oraz dlaczego to nastąpiło.
Zanim wynaleziono monetę istniał już handel, w którym wykorzystywano pieniądze – płacidła (zwane też pieniądzem przedmiotowym). Płacidła to przedmioty, które pełniły funkcję miernika wartości wymienianych towarów. Stały się one stałym ekwiwalentem wymienianych dóbr. Do rangi środka płatniczego podniesiono wiele towarów/przedmiotów, ale nie natrafiono na taki, który miałby wszystkie pożądane cechy. Przez wieki nie znaleziono pieniądza, który byłby na tyle rzadki, aby wzbudzać pożądanie i na tyle dostępny, by go nie brakowało. Idealny pieniądz nie mógł łatwo się psuć (jak np. zboże, sól), nie mógł być zbyt ciężki lub za lekki. Nie powinien sprawiać kłopotu, jak np. bydło. Powinien mieć jeszcze jedną ważną cechę – być podzielny bez utraty wartości.
Po raz pierwszy pieniądz w formie monet pojawił się w 2. połowie VII w p.n.e. w Lidii lub Jonii – to starożytne krainy leżące w zachodniej Azji Mniejszej, czyli na terenach dzisiejszej Turcji. Monety wybijane z elektronu (stop złota i srebra), ze złota, srebra a później z brązu, były trwałe, wygodne, małe, podzielne i pożądane przez wszystkich, a emitent gwarantował ich wartość. Ten doskonały wynalazek szybko rozprzestrzenił się w basenie Morza Śródziemnego, przez wieki przejmowany był przez kolejne państwa i jest używany do dziś.

99
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 13
  • 11
Komentarze