28.02.2016

Kto wymyślił pieniądze?

Informacje o cechach charakterystycznych monet (z uwzględnieniem obecności nominału, daty, godła, nazwy).
 
Dzisiejsze monety, wybijane z metali znaki pieniężne, opatrzone są znakiem menniczym i nazwą państwa polskiego, godłem, rokiem wybicia i nominałem.
Znak menniczy to oznaczenie mennicy, w której została wybita moneta. Na monetach umieszczano również znaki pracowników mennic: mincmistrzów, mincerzy, probierzy, projektantów jak również urzędników odpowiedzialnych za skarb państwa (podskarbich). Znaki te przybierały postać graficzną lub oznaczenie literowe. Mennica warszawska w 1791 roku wprowadziła swój znak menniczy – oznaczenie literowe MV oraz MW. W obecnej formie znak mennicy warszawskiej mw (litera m umieszczona nad w) używany jest od 1965 roku. Umieszczany jest na awersie monety przy łapie Orła, który jest symbolem państwa polskiego. Obecnie mennica w Warszawie nosi nazwę Mennicy Polskiej S.A. i do roku 2014 była jedynym producentem monet polskich, kiedy to produkcję monet groszowych (1, 2 i 5 groszy) przeniesiono do Wielkiej Brytanii.
Na monetach znajduje się nazwa państwa polskiego – Rzeczpospolita Polska, a na banknotachnazwa emitenta – Narodowy Bank Polski. W Polsce wyłączne prawo emisji pieniądza ma Narodowy Bank Polski.
Daty roczne na monetach polskich pojawiają się od XVI wieku. Po raz pierwszy wprowadza je na groszach głogowskich królewicz Zygmunt Jagiellończyk zwany później Starym. 
Najlepsza na świecie kolekcja polskich monet i medali znajduje się w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Zwiedzając stałą ekspozycję można prześledzić historię polskiego mennictwa i zobaczyć unikatowe obiekty.

Informacje o tym jakie zabezpieczenia znajdują się na banknotach
 
W kwietniu 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu zmodernizowane banknoty polskie (z wyłączeniem 200zł). Nastąpiła modernizacja zabezpieczeń banknotów, przy czym ich projekt graficzny nie uległ zmianie. Zastosowano nowe zabezpieczenia w polu znaku wodnego. Oglądając banknot pod światło widzimy znak wodny w postaci portretu władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału. Pole znaku wodnego nie zostało w nowych banknotach zadrukowane, dlatego są jaśniejsze. Wprowadzono farby opalizujące i ulepszono zabezpieczenie recto-verso, czyli uzupełniający się druk obustronny. Elementy graficzne, np. korona w owalu, umieszczone są po obu stronach banknotu, a oglądane pod światło tworzą pełny obraz. Zmodernizowano nitkę zabezpieczającą, którą umieszczono w strukturze papieru. Oglądając ją pod światło widzimy na niej oznaczenie nominału, widoczne również w lustrzanym odbiciu, zmodyfikowano również krój liter mikrotekstu. Mikrodruki czytelne są jedynie w powiększeniu i umieszczone po obu stronach banknotu. Do nowości w zabezpieczeniach należy pas opalizujący w kolorystyce danego banknotu, umieszczony na odwrotnych stronach z cyfrowym oznaczeniem nominału np. 20zł. Pas jest widoczny lub niedostrzegalny w zależności od kąta patrzenia. W zabezpieczeniach stosuje się również efekt kątowy. W zależności od kąta patrzenia widać jasne lub ciemne cyfry nominału w prawym dolnym rogu banknotu. Inne elementy zabezpieczeń widoczne są tylko w promieniach UV. Nowością jest rozeta zmieniająca kolor na banknocie o nominale 100 zł. Wraz ze zmianą kąta patrzenia kolor jej przechodzi płynnie od złotego do zielonego. Na banknocie o nominale 50zł królewską literę K wydrukowano również farbą zmienną optycznie, która z zielonego płynnie przechodzi w kolor niebieski.
Więcej informacji:
http://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/informacja.pdf

 

65
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 1
  • 12
Komentarze