01.03.2020

Kiedy rośnie bogactwo narodowe?

Bogactwo narodowe zalezy od liczby pracujących, liczby wykorzystywanych narzędzi i maszyn oraz wydajności.

Praca

Im wiecej osób pracuje, tym więcej powstaje bogactwa.

Narzędzia i maszyny

Więcej wykorzystywanych maszyni i narzędzi pozwala na zwiększenie produkcji. 

Postęp technologiczny

Nowe technologie pozwalają produkować łatwiej, szybciej i taniej.

 

50
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 11
  • 2
Komentarze