18.11.2016

Karta Praw Dziecka–Pacjenta

W naszej szkole już wiedzą:)

Nasza szkoła uczestniczyła w spotkaniu, podczas którego uczniowie zostali  zapoznani z Kartą Praw Dziecka-Pacjenta. Młodzi ludzie bardzo aktywnie uczestniczyli a zajęciach, zadawali wiele pytań. Otrzymali przygotowaną specjalnie dla dzieci Kartę Praw Dziecka-Pacjenta, która przedstawia w spo­sób zwię­zły i zro­zu­mia­ły  prawa przy­słu­gu­ją­ce dzie­ciom, ich opie­ku­nom oraz personelowi medycznemu. 

Karta Praw Dziecka-Pacjenta to  inicjatywa edukacyjna w zakresie praw dziecka, tym razem odnosząca się do kwestii ochrony zdrowia. Nie wskazuje nowych praw, lecz przedstawia i porządkuje najważniejsze zapisy z ustawy o prawach pacjenta, równocześnie czerpiąc z zapisów Konwencji o Prawach Dziecka.

Zarówno dzieci, jak i rodzice oraz personel medyczny, powinni znać prawa dziecka-pacjenta, żeby móc z nich korzystać i się do nich odwoływać – Karta Praw Dziecka-Pacjenta powinna im to znacząco ułatwić, ponieważ w sposób zwięzły, konkretny i kolorowy przestawia najważniejsze prawa najmłodszych pacjentów.

img

 


 

 

 

 

 

48
Dodaj Komentarz
  • 17
  • 13
  • 9
Komentarze