27.02.2016

Jak zrealizować pomysł na biznes?

Co to jest start-up?

Start-up to młoda, mała, innowacyjna firma, zwykle z dziedziny nowych technologii, choć nie tylko. Charakteryzują ją:
niskie koszty rozpoczęcia działalności, duża elastyczność i gotowość na wyższe ryzyko, niż w przypadku tradycyjnych przedsięwzięć oraz potencjalnie wyższy zwrot z inwestycji, w przypadku sukcesu. Działalność start-upu zasadza się na dobrym pomyśle na biznes jego założycieli oraz bardzo dużym zaangażowaniu w jego realizację. 
Start-upami kiedyś były takie globalne przedsięwzięcia, jak Apple, Google, Facebook, Skype.

Aby dowiedzieć się więcej, możesz skorzystać z artykułów znajdujących się pod adresami: 
http://productmanager.pl/2013/co-to-jest-startup-definicja-lean-startup/
http://pawellipiec.natemat.pl/7987,a-ty-zatrudniasz-psy-czy-koty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Start-up


Jak powstaje start-up?

1.  Pomysł.
 • założyciele start-upu są też pomysłodawcami. Pomysł wywodzi się z obserwacji otoczenia bądź z zainteresowań czy też doświadczeń założycieli, np. problemu, na który się natknęli.
2. Opracowanie pomysłu.
 • zanim założyciele zaczną przeobrażać pomysł w biznes, muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taki sam problem chciałoby rozwiązać więcej osób, potencjalnych klientów
 • opis produktu/usługi/ aplikacji, przynoszącej rozwiązanie problemu
 • profil klienta, który ma być głównym odbiorcą produktu oraz oszacowanie wielkości grupy odbiorców (wielkość rynku)
 •  analiza konkurencji (pośrednia i bezpośrednia)
 • kosztorys (co jest potrzebne na start: ludzie, środki, narzędzia, zasoby finansowe)
3. Weryfikacja pomysłu.
 • przygotowanie prototypu produktu/aplikacji
 • testowanie i zbieranie informacji zwrotnych (od potencjalnych klientów)
 • implementacja wniosków/poprawek (wprowadzenie zmian, poprawek w produkt już prezentowany, uwzględnienie informacji uzyskanej od klienów)
4. Pozyskanie finansowania
 • kredyt w banku
 • własne środki
 • inwestor: osoba, organizacja, fundusz lub firma inwestująca swoje środki w czyjś biznes. Inwestor w zamian za inwestycję otrzymuje mniejszościowy pakiet udziałów w firmie, w którą inwestował. Inwestorem może być Anioł Biznesu - zamożna osoba, która przeznacza swój kapitał na inwestowanie w przedsięwzięcia będące we wczesnej fazie rozwoju. Więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82_biznesu
 • fundusze publiczne, np. środki z funduszów unijnych
38
Dodaj Komentarz
 • 7
 • 2
 • 11
Komentarze