29.02.2016

Jak dobrze podzielić swoje kieszonkowe?

 

Czym jest budżet? Co oznacza to słowo?
Budżet jest planem rozdysponowania posiadanych środków pieniężnych. Jak więc definicja wskazuje w budżecie kluczowe są dwie kwestie:

  • ilość posiadanych pieniędzy, którymi możemy dysponować
  • cele, na które chcemy te pieniądze wydać.

Prowadzić budżet, to kontrolować posiadane środki oraz z wyprzedzeniem planować ich wydatki.

Na czym polega gospodarowanie pieniędzmi?
Racjonalne gospodarowanie pieniędzmi polega na takim ich wydawaniu, aby z dostępnych w danym czasie środków, wystarczyło na pokrycie wszystkich niezbędnych i planowanych wydatków.

124
Dodaj Komentarz
  • 25
  • 5
  • 18
Komentarze