10.12.2019

Funkcje Pieniądza

W dzisiejszych czasach funkcje pieniądza są niezwykle ważne w naszym życiu społecznym i ekonomicznym - przyjrzyjmy się im bliżej.

  Jedną z funkcji pieniądza jest odgrywanie roli jednostki rozrachunkowej, niezbędnej do określania wartości jednych dóbr względem drugich. Gdyby pieniądz nie istniał, mielibyśmy do czynienia z istnym chaosem. Stabilna waluta posiada pewną stałą wartość, gwarantowaną przez emitenta. Możemy być pewni, że zarobione jednego dnia złotówki nazajutrz nie staną się bezwartościowe.

Podobny obraz

 

37
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 4
  • 3
Komentarze