28.02.2016

Czy 5 zł ma zawsze taką samą wartość?

W dzisiejszych czasach pieniądze są głównym środkiem płatniczym. Możemy za nie kupić niemalże dowolny produkt w każdym kraju. Jedynym warunkiem jest ich posiadanie. Nie wszyscy jednak mają tyle samo pieniędzy. Rodzi się wówczas pytanie, czy nie można zastosować bardzo prostego zabiegu – dodrukować taką ilość pieniędzy, by wszystkim żyło się dostatnio i żeby każdy mógł być bogaty? Ale czy faktycznie większa ilość pieniędzy pozwoliłaby nam kupić więcej produktów.

Czy wszędzie chleb kosztuje 2 zł?

Kurs walutowy to wartość jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty. Jeśli na przykład kurs dolara do złotego wynosi 3,00 zł. to mówimy, że za jednego dolara kupić można 3 zł. Kurs może mieć charakter płynny (podlega dowolnym zmianom), stały (podlega zmianom w pewnych widełkach) lub sztywny (jest na stałe ustalony i nie podlega zmianom).


Inflacja to procentowy wzrost cen w gospodarce w danym okresie (często roku). Inflacja mierzona jest na podstawie zmian cen takich dóbr jak energia, transport, wyżywienie itd. Jeśli np. taka grupa dóbr w jakimś okresie (najczęściej roku lub miesiąca - takie dane najczęściej pojawiają się w publikacjach) kosztowała konsumentów i producentów 1000 zł a rok później 1030 zł to mówimy o inflacji na poziomie 3%.

Popyt – Ilość dóbr lub usług, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie (w ujęciu fizycznym) lub też ich wartość (w ujęciu cenowym). Inaczej mówiąc, jest to ilość dobra (np. jabłek) lub usługi (np. ilość miejsc w autobusie) bądź też ich wartość (np. jabłka za 10 zł, czy też przejazdy za 100 zł), na które zgłaszane jest zapotrzebowanie w danym okresie.
 
Podaż – Ilość dóbr lub usług, oferowanych na rynku (w ujęciu ilościowym) lub tez ich wartość (w ujęciu cenowym) Inaczej mówiąc, jest to ilość dobra (np. jabłek) lub usługi (np. ilość miejsc w autobusie) bądź też ich wartość (np. jabłka za 10 zł, czy też przejazdy za 100 zł) które są oferowane w danym okresie na rynku.

Inflacja popytu – wzrost cen spowodowany szybszym tempem przyrostu ilości pieniądza niż produkcji. Jeśli drukowany jest dodatkowy pieniądz a nie wzrasta w tym samym tempie produkcja, to z różnym nasileniem przekłada się to na wzrost cen w gospodarce. Często wynika ona z populistycznej polityki gospodarczej rządów, która chcąc w krótkim okresie poprawić sytuację mieszkańców, godzi się jednocześnie na wzrost cen w dłuższym okresie.

 

79
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 29
  • 21
Komentarze