19.12.2017

Metoda projektu na lekcjach matematyki w klasach V 2017

O oszczędzaniu na lekcjach matematyki :)

img

Termin realizacji: 05.12.2017 r. – 19.12.2017 r.

Zgodnie z nową podstawą programową szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

Uczniowie muszą mieć szansę:

 • na stosowanie kształconych umiejętności w sytuacjach konkretnych, a poszukiwanie odpowiedzi na stawiane pytania powinno pomóc im w organizowaniu własnej nauki i osiąganiu nowych możliwości działania;
 • na doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, a w konsekwencji na naukę przeprowadzania rozumowań i poprawnego wnioskowania w sytuacjach nowych, a także dotyczących zagadnień złożonych i nietypowych;
 • na projektowanie rozwiązania: wybór metody rozwiązania, odpowiedni dobór narzędzi, w tym narzędzi komputerowych.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano na zajęciach z matematyki w klasach V następujące tematy do realizacji metodą projektu:

 1. Matematyka w kosmosie
 2. Matematyka na zakupach
 3. Matematyka w człowieku
 4. Matematyka pod wodą
 5. Matematyka na skrzydłach
 6. Matematyka w kuchni
 7. Matematyka w spiżarni u babci
 8. Matematyka w górach
 9. Matematyka nad morzem

Uczniowie podzieleni na 2 – 4 osobowe grupy mieli za zadanie wykonanie prezentacji (dowolną techniką: np. plakat, plansze, prezentacja multimedialna) poświęconej tematowi, który wybiorą poprzez losowanie oraz zaprezentowanie jej przed całą klasą.

Podział na grupy i losowanie odbyło się na lekcji matematyki w dniu 05.12.2017 r.

Na wykonanie projektu grupa miała dwa tygodnie czasu. Uczniowie, po konsultacji z nauczycielem, zdecydowali o zawartości merytorycznej swojego pokazu. Całość prezentacji nie mogła przekroczyć 7 minut.

Praca uczniów miała być samodzielna, poświęcona ich spojrzeniu na temat.

Praca była oceniana pod względem merytorycznym i estetycznym, jak również wkład pracy poszczególnych członków zespołu.

Celem projektu jest wspólna praca uczniów, a nie ocena z matematyki.

Pokaz przygotowanych materiałów odbył się 19.12.2017 r. od g. 13:45 w s. 12.

Nauczyciel matematyki: Ewelina Zbrońska – Langner

img img

 


 

2
Dodaj Komentarz
 • 5
 • 8
 • 3
Komentarze