02.10.2016

Zaproszenie do grupy SKO

Serdecznie zapraszam uczniów Szkoły Podstawowej do oszczędzania pieniędzy wSzkolnej Kasie Oszczędności, którą prowadzi  PKO Bank Polski.
Uczniowie, którzy przystąpią do SKO mają założone konto w banku, pieniążki wpłacają u opiekuna SKO w szkole lub bezpośrednio na konto.
Za systematyczne oszczędzanie lub pracę na rzecz przedsiębiorczości uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe.
Aby zostać członkiem SKO należy wypełnioną przez rodzica deklarację złożyć                 u opiekuna SKO.
 

 

                                          Opiekun SKO Tatiana Sztukin
0