21.07.2014

Świnka Chudzinka -zabawy i gry dla dzieci z klasy I-III

Uczniowie  z klasy czwartej i szóstej przygotowali zabawy o tematyce oszczędzania dla  młodszych uczniów z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej w świetlicy szkolnej Było bardzo wesoło.

0