27.04.2016

Czy nadużywamy leki?

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w projekcie na temat zażywania leków przez dzieci.  Przeprowadzili  ankietę wśród uczniów i opracowali wyniki. Następnie na apelu szkolnym  przedstawili efekty swojej pracy.

 

 

 

 

 
0