13.05.2011

Dbamy o środowiSKO

Działalność ekologiczna w naszej szkole

1. Uczestniczenie w ogólnopolskich i ogólnoświatowych akcjach: Sprzątanie świata , Wiosenne Sprzątanie  Mazur,Pomóżmy Kasztanowcom.

 

 

DSCF0645.JPG

 


2. Uczniowie szkoły uczestniczyli w realizacji czterech projektów w zakresie edukacji ekologicznej

klasy 0-III

Segregacja Śmieci-pomagamy naturze

Poznajemy zwierzęta i rośliny mazurskie

klasy IV-VI

Formy ochrony przyrody na Warmii i Mazurach

Dobre rady na odpady-segregacja śmieci

Podczas realizacji projektów wykorzystano różnorodne formy i metody pracy,tj. wycieczki piesze, pogadanki,konkursy plastyczne i wiedzy ekologicznej, spotkania  z ciekawymi ludźmi (leśnik,strażak,policjant, pracownicy oczyszczalni śmieci, wysypiska śmieci w Mażanach. Szkoła otrzymała dofinansowanie 3600zł, które zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursów, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej np. mapy ścienne,plansze demonstracyjne, filmy DVD, pojemniki do segregacji odpadów, gry planszowe, puzzle przyrodnicze, książki, albumy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

 

 

P3020002.JPG

 

 

P3040002.JPG

 

3.Organizacja Gminnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów klas III 'Świat wokół nas'

 

19 kwietnia 2011 roku po raz VIII odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny zorganizowany przez panią dyrektor naszej szkoły Elwirę Żukowską.W konkursie wzięło udział 15 uczniów ze szkół Gminy Kętrzyn.  Celem konkursu jest kształtowanie szacunku do przyrody,odpowiedzialności za jej stan,uświadamianie  zależności stanu środowiska przyrodniczego od działalności człowieka, rozwijanie wrażliwości uczniów na piękno świata,rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów.Uczniowie rozwiązali test obejmujący wiadomości z zakresu ekologii i przyrody. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki. Wyłoniono trzech laureatów.Gratulacje dla zwycięzców!

 

 

 

 

 

DSCF8761.JPG

 

 

 

4.Konkurs plastyczny Ochrona Środowiska Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai i wyjazd na Litwę uczniów naszej szkoły.


Jednym, z działań projektu „Ochrona środowiska Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai” realizowanego przez Gminę Kętrzyn i partnera z Litwy jest konkurs plastyczny. W miesiącu lutym br. wszystkie szkoły Gminy Kętrzyn ogłosiły konkursy dla swoich uczniów.Czworo uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych w tym konkursie i zostały nagrodzone na spotkaniu w Urzędzie Gminy i przedstawione na wystawie w sali sesyjnej.  Dnia 04.03.2011 grupa uczniów i nauczycieli pojechała z wizytą na Litwę do miasta Prienai.Uczniowie obejrzeli w administracji Rejonu Prienai prace plastyczne "Woda – źródło życia". W Sali gimnastycznej szkoły (Azuolas school) rozegrany został mecz towarzyski w piłkę nożną pomiędzy drużyną Gminy Kętrzyn, a drużyną Rejonu Prienai. Kolejną atrakcją była wizyta w Revuona school, gdzie uczniowie zobaczyli galerię prac tamtejszych uczniów, której tematem było „Zimowe słońce”. Wystawa wywołała ogromne wrażenie, prace wykonane z różnorodnych i nie spotykanych materiałów. Były to nowe doświadczenia zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Zaowocuje to na pewno nowymi inspiracjami plastycznymi. Następnie uczniowie brali udział w warsztatach z lepienia gliną pod kierunkiem nauczyciela sztuki.

 

 

showthumb22.php.jpg

 

showthumb333.php.jpg

 

5. Wyjazd na Zielona Szkołę na Barbarkę koło Torunia

 

Nasza szkoła  uczestniczy w projekcie „Człowiek, środowisko, integracja. Aktywna edukacja na obszarach chronionych” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie. W tym projekcie uczestniczą placówki oświatowe z czterech województw : łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.Celem projektu jest popularyzacja obszarów Natura 2000.W dniach 13 - 15 kwietnia 45 uczniów klas III - VI naszej szkoły wraz z trzema opiekunami uczestniczyło w „Zielonej Szkole" na Barbarce koło Torunia. Głównym celem placówki jest prowadzenie szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo - ekologicznej, w tym: chronienie zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego, oddziaływanie na postawy i zachowania proekologiczne społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji i poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zajęcia edukacyjne na Barbarce odbywały się w dwóch grupach: dla klasy III oraz dla klas IV - VI oraz przybierały dwie formy: zajęć teoretycznych oraz praktycznych - terenowych. Podczas zajęć terenowych uczniowie poznawali zasady gospodarki leśnej oraz podziwiali faunę i florę regionu.W drodze powrotnej niewątpliwą atrakcją dla wszystkich uczestników było zwiedzanie Torunia. Uczniowie zobaczyli  Stare Miasto, pomnik Mikołaja Kopernika i przywiozły do domów szczególne prezenty - pyszne toruńskie pierniki.

 

zielona1.jpg

 

zielona.jpg

 

 

 

6.Obchody Dnia Ziemi pod hasłem Las całkiem blisko nas

 

20 kwietnia hucznie obchodziliśmy Dzień Ziemi. Każda klasa przygotowała krótki występ dotyczący fauny i flory kontynentów. Następnie odbył się quiz dotyczący wiedzy ekologicznej. Na koniec  zasadziliśmy sosnę na terenie naszej szkoły. 

 

P2090016.JPG

 

 

 

 

 

 

 

7. Zbieramy nakrętki, baterie i tonery.

 

Wszyscy uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie zbierają nakrętki, baterie i tonery.

 

 

P3040004.JPG

 

8.

3
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 4
  • 12
Komentarze