03.02.2017

Wolontariat w naszej szkole

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna... - 5 stycznia 2017

W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie od 1986 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych między innymi przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż w Europie Zachodniej. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat dziewięćdziesiątych, kiedy to zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości prospołecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie około 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

Uczniów naszej szkoły - bez wahania - można zaliczyć do tych, którzy aktywnie włączają się w akcje charytatywne. Do tej pory zorganizowano pocztę kwiatową, z której dochód został przekazany na akcję "Kup Pan Szczotkę". Samorząd Szkolny pozyskał akcesoria i różnego rodzaju gadżety na loterię, z której zyski zostaną przekazane na działalność dobroczynną. Nie spoczywamy na laurach. W najbliższym czasie zamierzamy z okazji Dnia Babci i Dziadka przekazać upominki dla podopiecznych Domu Pomocy w Jeninie. Nasze działania wspiera również Szkolna Kasa Oszczędności, w ramach której zbierane są nakrętki, makulatura i zawieszki od herbaty Lipton. Dochód z tego przedsięwzięcia przeznaczony zostanie na cele dobroczynne.

img

0
Dodaj Komentarz
  • 19
  • 15
  • 23