31.01.2013

III-39) Zaradni rodzice.

31  stycznia przypadł w tym roku w ferie zimowe. Nie powstrzymało nas to jednak  od świętowania Dnia Patrona.Jak zwykle rozpoczęliśmy go od Mszy św. Po powrocie do szkoły czekała już na nas gorąca herbata i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców .Potem dzieci z klasy I i 0  przedstawiły krótki program artystyczny , który przygotowały z pomocą pani D.Basińskiej. Pani N.Makoś za pomocą pytań sprwadziła czy dzieci znają życiorys  św Jana Bosko . Potem dzieci rozwiązywały rebusy i  prezentowały swoje umiejętności   sportowe, muzyczne, recytatorskie. Rodzice przygotowali dla dzieci loterię fantową,  w której każdy los wygrywał a fanty  pochodziły z wcześniej przeprowadzonej  zbiórki gier i zabawek używanych. Absolwenci W.Konicki i K.Szczygłowski  uświetnili uroczystość koncertem instrumentalnym. Potem rozpoczęły się tańce i wybory najładniejszych i najciekawszych przebrań. Na wszystkich buzich gościły rumieńce i uśmiech . W tym dniu nie było w szkole dziecka , które nie otrzymałoby nagrody od Rady Rodziców

0
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 2
  • 0