31.01.2013

III-37) Wędrujemy z Jasełkami.

Dnia 13.01.2013 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kostomłotach odbył się  przegląd "Jasełek".Nasze dzieci zajęły III miejsce i w nagrodę otrzymały :dyplom , czek na 100 złoty, aparat fotograficzny i paczkę batonów dla wszystkich uczestników występu.  Sukces w Kostomłotach zmobilizował dzieci do występów w  kościołach w Ramułtowicach, Karczycach, Chmielowie  20 .01. 2013 i w Bogdaszowicach 27.01.2013. Występy nagradzane były dużymi brawami i ofiarami pieniężnymi. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie Zielonej Szkoły dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej.

0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 15
  • 9