13.05.2011

79) Dbamy o środowiSKO"

MAŁY MOŻE DUŻO Od wielu lat zajmujemy się tematyką ekologiczną. Uczniowie nabywają świadomość dotyczącą zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i swojej roli w tym procesie. Są wdrażani do zachowań proekologicznych. Zrealizowaliśmy:

Projekt „Górę śmieci segregują dorośli i dzieci”

Do akcji włączył się nasz partner–Akademia Rolnicza we Wrocławiu. ZGK ustawił  pojemniki na różne odpady w naszych miejscowościach. Prawidłowego postępowania z odpadami nauczyły się dzieci i dorośli. Nawiązaliśmy współpracę z firmą„ REBA” Uczniowie zwiedzili Zakład Segregowania Odpadów w Trzebiniu i zakłady „Toyoty” szerzące ideę produkcji przemysłowej „ zero odpadów na wysypiska”.

segregacja.JPG

Projekt „Parki przypałacowe miejscem rekreacji i edukacji”

Problem niszczejących pozostałości po parku przypałacowym skłonił nas do działań mających na celu uchronienie go i wyeksponowanie jego walorów przyrodniczo-historycznych ,edukacyjno-rekreacyjnych i zaangażowanie społeczności lokalnej. Studenci Instytutu Biologii Roślin dokonali waloryzacji dendrologicznej i botanicznej parku. Wyodrębniono 12 drzew pomnikowych. Uczniowie  sporządzili tablice informacyjne a Wojewódzki Konserwator Zabytków Przyrody  we Wrocławiu wpisał je do rejestru pomników przyrody. Mieszkańcy ustawili w parku ławki.

parki1.JPG

 Program „Każdy uczeń wie , co zrobić z ZSEE”

Uświadomił dzieciom zagrożenia, jakie dla środowiska stanowi ZSEE. Poruszane były zagadnienia dotyczące:ZSEE w gospodarstwie domowym, jego koszty produkcji, wpływ na środowisko, zagospodarowanie, niebezpieczne substancje w odpadach i cenne materiały, punkty zbierania,dalsze losy.”Pięć złotych zasad gospodarowania ZSEE” uczniowie przekazali gościom podczas „Dnia otwartego”

zsee1.JPG

Program „Dookoła świata” zainicjowany przez Veolia Environnement

Uświadomił najmłodszym zasady równowagi rządzące naszą planetą, oraz zagrożenia. Dzieci zdobyły wiedzę o Ziemi i życiu. Prowadziły doświadczenia i próbowały zrozumieć łańcuch przyczynowo–skutkowy. Wzbogaciły swój słownik ekologiczny.

"Świetlik" to Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych. Uczniowie przygotowujący się do niego przeprowadzali eksperymenty. Zadania testowe zawierały treści związane z nimi, z przyrodą i  ekologią. Zdobyta wiedza pomoże nam w promowaniu ekologii w środowisku

dookoa1.JPG

 Program Młody Menager Środowiska

Współfinansowany przez NFOŚ w Warszawie . Dzięki niemu zyskaliśmy doskonałe narzędzie które uatrakcyjniło zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z ekologii.

menager.JPG

Program Szkoły Promującej Zdrowie posiadający certyfikat DSSzPZ

realizowany jest poprzez :

„Sprzątanie świata”

Dbamy o swoją szkołę i środowisko. Każda klasa ma swój sektor o który się troszczy. Przy tej okazji wyruszyliśmy  na sektory. Klasy starsze grabiły i wywoziły liście, a maluchy zbierały patyki. Zadbaliśmy również o czystość na placu zabaw w Karczycach.

porzdkiw.JPG

Segregacja  odpadów-promowanie recyklingu i toreb

Dzieci z koła "Młody Ekolog"na apelach i spotkaniach z rodzicami mówią o ekologii , zachęcają do segregowania śmieci i pokazują jak należy to robić. W szkole i na boisku  są ustawione oznaczone pojemniki..

Święto Drzewa-

to program edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Podnosi świadomość ekologiczną w zakresie ochrony środowiska oraz inspiruje do sadzenia i ochrony drzew. 

W tym dniu uczniowie przedstawiają statystyki i zachęcają do ochrony lasów poprzez właściwe gospodarowanie materiałami wytwarzanymi z drzew. Przeprowadzane są konkursy recytatorskie, z wiedzy ekologicznej i plastyczne .Pierwszaki po ślubowaniu sadzą drzewko na terenie szkoły. Organizujemy również kiermasze roślin i sami je sadzimy. Ratowaliśmy ginące kasztanowce

drzewo.JPG

Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych

Każda klasa i ma pudło na puszki aluminiowe. Dzieci systematycznie zbierają je w domu  i przynoszą do szkoły. Wychowawcy sprzedają je w punktach skupu, a dochód przeznaczony jest na potrzeby klasy.

Zbiórka baterii

Współpracujemy z firmą "Reba"która dostarczyła do naszej szkoły pojemniki na baterie. Ustawiliśmy je także w sklepach w miejscach zamieszkania. Baterie zbieramy i sprzedajemy na koniec roku szkolnego.

Zbiórka zakrętek plastikowych

Przystąpiliśmy do zbierania plastikowych zakrętek dla Hospicjum we Wrocławiu.Możemy pomóc innym a przy okazji ochronić środowisko. 

 zbirki.JPG

Dokarmianie zwierząt

Zimą pamiętamy o zwierzętach. Sami wykonujemy karmniki Umieszczamy w najbliższym otoczeniu i systematycznie uzupełniamy w nich pokarm. Wiosną ptaszki swoim śpiewem dziękują nam za zimową opiekę

Promowanie żywności ekologicznej

Maluchy przygotowały montaż"5 porcji warzyw i owoców lub soku". Zachęcały do zdrowego odżywiania. Szczególnie polecały owoce i warzywa krajowe, ekologiczne. Przedstawiły skutki złego  i korzyści z prawidłowego odżywiania. Zapoznały z ilością posiłków . Podały przykładowe menu dla ucznia.

odywiam.JPG

Dzień Ziemi rozpoczął program artystyczny i turniej klas  który obejmował:wykonanie plakatu „Najpiękniejsze miejsce na Ziemi”i bieg patrolowy sprawdzający wiedzę z zakresu ekologii.  Dzieci przygotowywały się korzystając z programów„Natura 2000”i„Ekologia”  Na zakończenie był „zdrowy” poczęstunek(jabłko i sok)

Zwycięzcy otrzymali dyplomy „Doskonałego Młodego Przyrodnika” i pojechali na Powiatowy Zlot Ekologiczny. Wróciły uhonorowane dyplomem i nagrodą w postaci drzewka, które posadzone zostało koło szkoły.

ziemia.JPG

2
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 18
  • 1
Komentarze