22.06.2011

102) Czas podsumowań.

W bieżącym roku szkolnym w ramach działalności SKO przeprowadziłam 12 konkursów, 10 kiermaszy i wykonałam 11 gazetek ( w tym 6 przedstawiajace prace dzieci). Dzieci układały hasła, historyjki obrazkowe, krzyżówki. Pisały wiersze związane z działalnością SKO. Projektowały logo SKO, skarbanki, karty płatnicze, książeczki SKO.Klasa I poznała stare i nowe monety, rozpoznawała je i segregowała . Klasa II układała hasła o SKO z rozsypanki wyrazowej. Dzieci z klasy III układały obrazki z monet i liczyły ile zużyły do tego celu pieniędzy. Uczniów klasy V zapoznałam z wyglądem  i sposobem posługiwania się kartą płatniczą. Klasa VI rozwiązywała zadania związane z odsetkami bankowymi. Proponowałam dzieciom zabawy typu: wykreślanka, wyszukiwanie wyrazów i rebus związane z SKO. Przed sprawdzianem klasy VI  przygotowałam cykl zadań przygotowujący, do niego a  jednocześnie związanych z blogiem. Dzieci porządkowały również teren wokół szkoły, robiły porządki w szafkach, zbierały surowce wtórne i segregowały śmieci, naprawiały i wykonywały matematyczne pomoce dydaktyczne. Czytały ze zrozumieniem „Brawo Bank” i rozwiązywały znajdujące się w nim łamigłówki.  W pracy wspierali mnie wychowawcy.Wszyscy przeprowadzili w swoich klasch pogadanki o oszczędności i gospodarności. Pod ich kierunkiem dzieci wykonały gazetki klasowe i podjęły zobowiązania o chrakterze-oszczędnościowo- gospodarczym.

Na szkolnej książeczce oszczędnościowej w dniu zakończenia konkursu było 9000, 96 zł ,średnio na jednego ucznia 132,37 zł.

 oszcz.JPG

3
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 2
  • 9
Komentarze