08.05.2019

Uroczysty apel

30 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00 podczas uroczystego apelu upamiętniliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Celem tej uroczystości było propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz przybliżenie kilku faktów z historii Polski, często zapomnianych i nie zrozumianych przez dzieci. Podczas przedstawienia artystycznego uczniowie z klasy VI zaprezentowali i przypomnieli tło historyczne tych ważnych wydarzeń oraz zaśpiewali kilka pieśni patriotycznych.

Na koniec apelu kilkoro uczniów naszej szkoły pod opieką pana Andrzeja Hajduka  wystąpiło z krótkim koncertem muzycznym. Aby uświetnić ten dzień uczniowie przyszli ubrani na galowo.

***

***

***

 

0
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 3
  • 0