02.12.2019

,,Rozrzutny wróbel"

                                                      img                                                                                                                                               

   21 listopada odbyło się spotkanie uczniów klas I-III zorganizowane przez szkolne koło SKO na temat oszczędzania. Podczas spotkania występujące dzieci zaprezentowały krótką inscenizację wg wiersza Jana Brzechwy pt. ,, Rozrzutny wróbel”. Historia wróbelka ze Wsi Duże Kałuże uczy, że ,, Składać ziarnko do ziarnka, to mądra gospodarka” i uświadomiła, że ważne jest posiadanie przyjaciół, którzy pomogą w potrzebie. Po przedstawieniu odbył się krótki quiz, podczas którego uczniowie wykazali się doskonałym zrozumieniem wiersza. Spotkanie dowiodło, że nasi młodsi uczniowie wiedzą dużo o oszczędzaniu pieniędzy, żywności, energii i wody , a także posiadają wiele empatii i życzliwości, cech bardzo pożądanych, zwłaszcza w obchodzonym w szkole Dniu Życzliwości i Pozdrowień.  Mali aktorzy udali się również z przedstawieniem do młodszych kolegów z oddziału przedszkolnego, którzy z wielkim zainteresowaniem obejrzeli występ.

img         img

4
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 3
  • 11
Komentarze