13.04.2012

Pomóż chronić środowisko-zużyte baterie nie na śmietnisko!

Przypominamy wszystkim uczniom, że w naszej szkole trwa akcja zbierania zużytych baterii. Można je wrzucać do zielonego pudełka znajdującego się obok sklepiku szkolnego.

Pamiętajcie, że każda bateria i akumulator wyrzucony do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powoduje zagrożenie dla środowiska. Wszystkie zebrane baterie poddawane są recyklingowi dzięki czemu:

  • zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska;
  • odzyskuje się wiele cennych surowców;
  • zmniejsza się ilość odpadów na składowisku.

Więcej informacji o zbiórce zużytych baterii znjadziecie na stronie http://www.reba.com.pl

 

Zachęcamy wszystkich do zbierania zużytych baterii i akumulatorów!!!

 

2
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 3
  • 2
Komentarze