14.04.2012

"Dobra energia dla wszystkich" - Światowy Dzień Ziemi

Dnia 22 kwietnia obchodzony będzie Światowy Dzień Ziemi pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich". 

 

Główne cele, które przyświecają idei obchodów tego roku to:

  • Zwrócenie uwagi państw członkowskich ONZ na potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz zapewnienia równego dostępu energii dla wszystkich, ale też ochrony środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
  • Zachęcenie wszystkich państw członkowskich i innych podmiotów, aby, przez wykorzystanie idei obchodów dążyły do podnoszenia świadomości na temat znaczenia energii i równego dostępu do niej dla wszystkich ludzi. Dostępu do energii po przystępnych cenach, zwiększenia efektywności energetycznej i trwałości źródeł energii w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Wspieranie tych działań na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym.
  • Dążenie do wspierania inicjatyw mających na celu promocję nowych technologii, technologii związanych z energią odnawialną, włączając w to poprawę dostępu do tych technologii.

 

W naszej szkole także będziemy obchodzić ten ważny dla nas wszystkich dzień. Już wszyscy członkowie przygotowują się do udziału w apelu.

0
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 8
  • 13