30.04.2020

Żyj ekologicznie - Światowy Dzień Ziemi

czysto, ładnie i bez śmieci

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi - akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

W tym roku ochody Dnia Ziemi przybrały inny wymiar. Nauczyciele biologii, przyrody edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, specjaliści oraz opiekunowie SKO w ramach zdalnego nauczania, motywowali do proekologicznych postaw. Działo się to poprzez zachęcanie do zapoznania się z ogólnodostępnymi filmikami dotyczącymi ekologicznego trybu życia, ćwiczenia segregacji śmieci on - line, wzbogacanie wiedzy nt. biodegradacji. Wychowawcy świetlicy zorganizowali Szkolny konkurs plastyczny "Na ochronie środowiska, twoje zdrowie zyska." Prace do dziś są przyjmowane więc niebawem poznamy laureatów.

Na lekcjach geografii w klasach 7 zrealizowano temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Podczas lekcji zostały poruszone kwestie zagrożenia środowiska ze strony przemysłu, transportu, rolnictwa, gospodarstw domowych. Pojęcia kwaśne deszcze, efekt cieplarniany.
Omówiona została również szkodliwość wypalania traw- nawiązanie do ostatnich wydarzeń-pożarów największego w Polsce-Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W klasie 7b przeprowadzono na Skype lekcję wychowawczą. Temat: Żyj ekologicznie - Światowy Dzień Ziemi. Pani Agnieszka z okazji Dnia Ziemi zachęciła do zobaczenia 2 filmików.

Zobacz i Ty: 

 https://www.youtube.com/watch?v=1g38Jyy94qE  

 oraz  https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs 

0
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 11
  • 8