02.05.2017

Wycieczka nr 3 ? ...

... Tym razem z Oddziału do Szkoły ... czyli nasz opiekun z misją u nas :)

26 kwietnia Pan Radosław Witkowski przeprowadził lekcje z klasami: 2 a, 2 b, 2 c i 4 a u nas szkole. Ekooszczędzanie było tematem przewodnim, a uczniowie spisali się na medal. Zarówno zachowaniem- słuchali z uwagą prowadzącego, jak i nabytą wiedzą- gdyż przeprowadzane po lekcjach quizy jako podsumowanie zajęć, pokazywały, czego dzieci dowiedziały się i co zapamiętali bądź utrwalili sobie w czasie lekcji. 

Dziękujemy za kolejny dowód świetnej współpracy miedzy Oddziałem nr 1 PKO BP w Rybniku a SP nr 1 im. Ludwilka Holesza w Świerklanach :)

 img img img img img img 

0
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 1
  • 17