16.02.2014

Przygotowani na szóstkę...

...Czyli unijny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajęcia czas zacząć...

 

W ramach projektu dla klas IV-VI przewidziano: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia socjoterapeutyczno-psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia rozwijające zainteresowania: matematyczno-przyrodnicze i jęz. angielskiego, zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne i teatralne, zajęcia dziennikarsko-fotograficzne, zajęcia z zakresu edukacji europejskiej i regionalnej.

4
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 14
  • 9
Komentarze