20.11.2020

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym słów kilka

... czyli spotkanie z Policjantem w 1c

W 1c również zagościła Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Świerklanach.

Podczas lekcji 26.10.2020 przybliżyła przepisy ruchu drogowego.

Zwróciła uwagę na przestrzeganie tych przepisów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeńswto dzieci poruszających się po drogach. Przypomniała, że należy korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych, nie można wykorzystywać drogi do zabaw, ani po niej biegać, przypomniała również jak ważne jest noszenie odblasków, szczególnie teraz w okresie jesienno - zimowym, gdy szybko robi się ciemno.

Dzielnicowa poruszyła również kwestię osób nieznajomych - jak należy się zachować (odejść, wołać o pomoc jeśli jest potrzebana).  Przestrzegała jednocześnie, aby nie przyjmować żadnych prezentów czy poczęstunków od nieznajomych.

Omówiona i przećwiczona została również sytuacja spotkania z groźnym psem. Uczniowie przećwiczycli pozycję obronną w celu ochrony przed atakiem psa.

Na zakończenie uczniowie otrzymali odblaski i kolorowanki ze Sznupkiem, a także wspólnie zrobiliśmy pamiątkową fotografię.

img

img

img

img

img

img

img

img

img

2
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 7
  • 15
Komentarze