25.02.2015

Ekoszkoły...

...Czyli zakończona pierwsza akcja zbiórki starych telefonów

Akcja Ekoszkoły – zbiórka starych telefonów komórkowych pomaga uczniom zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją. Korzyści wynikające z przystąpienia do Akcji mają kilka wymiarów: ekonomiczny - w postaci nagród dla szkół, ekologiczny - pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjny - mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii. ZEBRALIŚMY ŁĄCZNIE 43 TELEFONY, CO DAJE NAM 215 pkt do wybrania w nagrodach z katalogu "Ekoszkoły". Zebrany sprzęt został wysłany do organizatorów, gdzie jest sortowany i przeliczany na punkty, które wpisujemy na indywidualne konto szkoły.

I tak największą liczbę telefonów zebrała klasa IVb – 17 sztuk, klasa Vb zebrała ich 11. Do zbiórki włączyły się również klasy: IVc – 2, Va – 3, VIb – 5. Z klas I-III do zbiórki dołączyła klasa Ib, która zebrała 5 telefonów:) Największą ilość telefonów przyniosła Kamila Dudek z klasy VIb! Dodatkowo uczestnikom zostaną przyznane punkty do konkursu SKOwska Klasa - czyli najbardziej przedsiębiorcza.

Wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji bardzo dziękujemy:)

Pamiętajmy, że osoby te pomagają w obniżeniu zanieczyszczeń środowiska, ale również pokazują, że warto pomagać.

Klasa 4b

copy2_of_Beztytuu.jpg

154
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 13
  • 5
Komentarze