15.02.2020

"ZIELONY ZAKĄTEK" CZYLI "EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ

Nauczanie przez angażowanie zmysłów jest dla uczniów fascynującą przygodą, nauczyciela naszej szkoły w trosce o harmonijny rozwój uczniów już po raz kolejny opracowali ciekawy projekt, który został wysoko oceniony przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasz projekt Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "ZIELONY ZAKĄTEK" czyli "EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ" przy Szkole Podstawowej nr 199 im Juliana Tuwima w Łodzi uzyskał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. "ZIELONY ZAKĄTEK" czyli "EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ" o powierzchni 675 m2 powstaje na terenie naszej szkoły i służyć będzie całej społeczności szkolnej. Autorkami projektu są pani Katarzyna Skolimowska i pani Grażyna Skóra. Koszt inwestycji wynosi 50 000 tysięcy złotych, 45 000 zł pochodzi z dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 5000 zł to wkład własny.

Teren planowanego punktu dydaktycznego zostanie podzielony na cztery strefy - każdej przypisano jeden z żywiołów: powietrze, wodę, ziemię i ogień.
      Strefa powietrza zostanie zlokalizowana przy dwóch okazałych jesionach. Tej strefie przypisano kolor biały, który będzie dominował przy doborze posadzonych krzewów i bylin. Zaproponowane gatunki będą pomagały zaobserwować siłę i kierunek wiatru. To również strefa dla zwierząt latających - pojawią się tu budki dla ptaków, karmniki, poidełka.
      Strefa wody pojawi się tuż obok strefy powietrza. Tej strefie został przypisany kolor niebieski. Pojawi się też sama woda w postaci kamienia lub kuli z wodą w obiegu zamkniętym. W tej części zostaną usytuowane siedziska z palet oraz tablica, tak aby można było przeprowadzić zajęcia plenerowe.
      Strefa ziemi będzie obejmowała stanowiska badawcze z różnorodnymi rodzajami podłoża: przez piasek i żwir, glinę, kamienie aż po duże głazy. W tej strefie będą dominowały kolory: brązowy, szary i pomarańczowy.
      Strefa ognia będzie obfitowała w rabaty z roślinami kwitnącymi na czerwono i pomarańczowo. W centralnej części tej strefy pojawi się rzeźba symbolizująca żywioł ognia, zbudowana na wzór pochodni skandynawskich.
      Na obszarze "Zielonego zakątka" będą odbywały się zróżnicowane zajęcia tematyczne. Ponadto nauczyciele naszej szkoły przeprowadzą zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli oraz dla przedszkolaków i uczniów ze szkół sąsiadujących.

 


  

 

0
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 13
  • 1