12.06.2019

WARSZTATY INTEGRACYJNE POD HASŁEM "SEGREGACJA ODPADÓW I RECYKLING- SPOSOBY NA RATOWANIE ZIEMI

25 KWIETNA  uczniowie klas I-IV i  CZŁONKOWIE SKO  wzięli udział

w warsztatach związanych z  obchodami DNIA ZIEMI.

Celem zajęć było:rozwijanie świadomości ekologicznej, nabywanie umiejetności

przekazywania wiadomości różnymi środkami ekspresji, rozbudzanie szacunku do

otaczajacej przyrody. W ramach warszatów została przeprowadzona pogadanka 

na temat korzyści płynących z segregacji odpadów. Podczas rozmów dzieci

dowiedziały się co to jest recykling, jak można wykorzystać śmieci.

Po pogadance uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy:

 

GR I - Rozmowy na temat" Co znajduje się w śmietnku?" 

Dzieci wykonały plakat, namalowały kosz i przyklejały różne rodzaje śmieci.

 

GRII - Omawiały rolę Gminy w walce ze śmieciami

Dowiedzieli się  kto kontroluje postępowanie z odpadami. Wykonali mapę

obrazującą postepowanie ze śmieciami.

 

GRIII - Wykonała słowniczek terminów związanych z odpadami. Uczniowie opracowali 

bogatą szatę graficzną.

 

Na zakończenie zajęć posprzątali teren wokół szkoły w ramach warsztatów.

Pracy było mnóstwo, stąd też nasz apel do mieszkańców i przejezdnych:

Nie zaśmiecajcie naszej wsi!

Śmieci muszą trafić do kosza, a nie na pobocze!!!

 

img

 

img

Co SKO- rzystało na tym dziecko:

- rozumie dlaczego należy segregować śmieci i odpady,

- wie, że nie należy zaśmiecać ziemi,

- ma szacunek do otaczającej nas przyrody.

0
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 0
  • 4