11.10.2011

Zachęcamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Międzygimnazjalnym Turnieju Wiedzy Ekonomicznej

Gimnazjum Nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego, ul. 1-go Maja 5A, 28-400 Pińczów tel. (041) 3572884 fax (0 41) 3577671 http://www.gm2.pinczow.com . e-mail: dyr_gim2@poczta.onet.pl

 

 

Gimnazjum Nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego, ul. 1-go Maja 5A, 28-400 Pińczów tel. (041) 3572884 fax (0 41) 3577671 http://www.gm2.pinczow.com . e-mail: dyr_gim2@poczta.onet.pl


Pińczów  20. 09.2011 r.

Dyrektorzy Gimnazjów

Szanowni Państwo,

 

Zachęcamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Międzygimnazjalnym Turnieju Wiedzy Ekonomicznej, którego finał odbędzie się w Pińczowie 16 marca 2012 roku o godzinie 9.00
w Gimnazjum nr 2 przy ulicy 1 Maja 5a. Głównym Partnerem i współorganizatorem Turnieju jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, natomiast patronat medialny objął "Płomyczek". Od trzech lat do sponsorów dołączył również NBP. Dla zwycięzców przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. Turniej z roku na rok powiększa swój zasięg: I i II obejmował województwa: świętokrzyskie i małopolskie, od III do XIII to już konkurs ogólnopolski.

W załączeniu przesyłamy regulamin XIII Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej - Pińczów 2012.

Dyrekcja Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego
w Pińczowie

 

Regulamin
XIII Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej Pińczów
organizowanego przez Powszechna Kasę Oszczędności BANK POLSKI Spółka Akcyjna
i SKO przy Gimnazjum nr 2 im Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie
pod patronatem medialnym Płomyczka

 • · Cele konkursu:

1. Rozpowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów gimnazjum, zadania w konkursie spełniają wybrane standardy najnowszych wymagań egzaminacyjnych

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywanie wiedzy w życiu, w konkursie tym może startować każdy uczeń, bez względu na wynik nauki i osiągnięcia na lekcji matematyki.
3. Zapoznanie z blankietami bankowymi, rozwijanie umiejętności wypełniania ich.

Treści:

 • Lokaty bankowe
 • Średnie kursy walut
 • Emerytury i renty
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Inflacja
 • Średnia płaca
 • Kontrakty terminowe
 • Operacje giełdowe
 • Wypełnianie formularzy
 • Tworzenie i korzystanie z wykresów, diagramów
 • Podatki: dochodowy, VAT, akcyza
 • Podstawowe pojęcia ekonomiczne  dotyczące w/w treści

Zasady ogólne:

1. Turniej składa się z II etapów:

- Etap I -  eliminacje szkolne termin do końca stycznia 2012 r

- Etap II - eliminacje ogólnopolskie termin  16  marca 2012  r godz. 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie

W przypadku dużej liczby zgłoszeń może zostać zorganizowany dodatkowy etap konkursu
(etap szkolny; etap regionalny; etap ogólnopolski). Jeśli taka sytuacja zaistnieje szkoły do połowy lutego zostaną poinformowane o terminie i miejscu tego etapu.

Dzieci organizatorów czyli pracowników PKO BP S.A. oraz nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Pińczowie nie mogą brać udziału w turnieju.

Lista szkół zakwalifikowanych do finału turnieju będzie zamieszczona na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Pińczowie do połowy lutego 2012 r. (W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą)

2. W  turnieju biorą udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych

- Etap I przygotowują komisje szkolne we własnym zakresie.

- Do eliminacji ogólnopolskich należy zakwalifikować trzech uczestników, którzy uzyskali minimum 70% wszystkich możliwych do uzyskania punktów w eliminacjach szkolnych.
- W przypadku braku takich uczestników należy zakwalifikować jednego ucznia z maksymalna ilość punktów, jednak nie mniejsza niż 60% punktów możliwych do uzyskania.
- Jeżeli kilka osób uzyska taka sama liczbę punktów komisja szkolna typuje trzyosobowa reprezentację np. poprzez dogrywkę.

- Sprawozdanie, zadania z I etapu konkursu ekonomicznego i kartę zgłoszeniową komisja szkolna przesyła do Gimnazjum nr 2 w Pińczowie do końca stycznia 2012 r.

Prosimy nie przesyłać prac uczniów.

Karta zgłoszenia

Nazwa i dokładny adres szkoły z telefonem lub faxem

 

d4.jpg

 

 

 

 • (Proszę podawać pełne imiona opiekunów i uczniów, zaznaczyć opiekuna, który przyjeżdża wraz z uczniami, podać numer telefonu do szkoły lub fax. Proszę podać ewentualnie ilość osób korzystających z noclegu – najpóźniej dwa tygodnie przed konkursem, czyli do końca lutego)

 

 

 • Etap II czas trwania 90 minut
 • Forma

- zadania otwarte i zamknięte, (test wyboru)

- krzyżówki, rebusy,

- test wiedzy ekonomicznej

 

Etap II składa się z zadań o różnym stopniu trudności.

-        Na konkursie można korzystać z kalkulatorów. Nie można używać telefonów komórkowych i kalkulatorów w telefonach.

-        Prace sprawdzane są tego samego dnia.

-        Wgląd w prace uczniów wyłącznie w dniu konkursu.

-        Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący konkursu wyłącznie w dniu konkursu.

Zadania z poprzednich konkursów ekonomicznych są dostępne na stronie internetowej

http://www.gm2.pinczow.com

Adres do korespondencji

e-mail: dyr_gim2@poczta.onet.pl

Gimnazjum nr 2 im A. Dygasińskiego, 28-400 Pińczów, ul 1 Maja 5A

Telefon (041)3572884,fax (041)3577671

 • Skład Komisji Konkursowej stanowią pracownicy PKO BP S.A. w Pińczowie, nauczyciele matematyki Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, Gimnazjum nr 1 w Pińczowie, LO Pińczów oraz losowo wybrani nauczyciele - opiekunowie gimnazjalistów uczestniczących w turnieju. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Dyrektor Oddziału 1 PKO BP w Pińczowie, a w przypadku jego nieobecności pracownik Wydziału Marketingu Lokalnego w Krakowie lub Zespołu Klienta Detalicznego ROD Kraków.
 • Obsługa techniczna konkursu; zamieszczenie wyników turnieju na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, lista szkół i laureatów konkursu, zbiór zadań ekonomicznych należy do zadań nauczycieli informatyki w Gimnazjum nr 2 w Pińczowie. Powyższy regulamin turnieju zamieszczony jest na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Pińczowie, na stronach internetowych Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz innych zainteresowanych kuratoriów, w Oddziale Regionalnym PKO Banku Polskiego w Krakowie oraz drukowany jest na łamach Płomyczka, Matematyki w szkole, Poradnika Bankowego.

 

1
Dodaj Komentarz
 • 7
 • 16
 • 5
Komentarze