26.06.2011

Podsumowanie pracy

Co nam się udało?

Rok szkolny był bardzo owocny i szczodry dla naszego SKO. Zwyciężyliśmy w naszym całym województwie w  "Kiermaszu świątecznym". Sukces! Przeprowadziliśmy szereg zajęć lekcyjnych mających na celu poszerzanie wiadomości związanych z oszczędzaniem.  Obejrzeliśmy filmiki i prezentacje multimedialne zgodne z realizowaną tematyką. Przygotowaliśmy szereg imprez związanych z oszczędzaniem. Byliśmy w banku PKO, gdzie zapoznawaliśmy się korzyściami prowadzenia konta młodzieżowego. Gościliśmy przedstawicieli Banku PKO.BP. wykonaliśmy szereg rekwizytów związanych z finansami. Realizowaliśmy się w wielu dziedzinach społecznych. Pomagaliśmy innym i  naszej planecie. Wywalczyliśmy I wyróżnienie tworząc kronikę SKO, w której  udokumentowaliśmy  wszystkie nasze działania.

Mamy już dzisiaj mnóstwo pomysłów na przyszły rok szkolny.

 

1
Dodaj Komentarz
  • 18
  • 19
  • 1
Komentarze