12.10.2022

SKO w Michowicach zaprasza do udziału w konkursie ogólnopolskim

październik 2022

 SKO przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach

PKO BP O/1 w Skierniewicach

zaprasza uczniów klas I-VI do udziału

w ogólnopolskim konkursie plastycznym

pt. "Oszczędzam w SKO z PKO BP"

 

Cele konkursu:

  • popularyzacja wiedzy ekonomicznej
  • propagowanie w szkołach członkostwa w SKO
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych
  • poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych
  • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu

   

  Warunki uczestnictwa:

  • warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem konkursu, na kartce bloku formatu A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi
  • praca powinna zawierać napis SKO i PKO
  • udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy
  • każda szkoła może zgłosić tylko dwie prace w każdej kategorii wiekowej
  • prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

             - klasy I – II

             - klasy III – IV

             - klasy V – VI

16
Dodaj Komentarz
 • 18
 • 14
 • 22
Komentarze