18.11.2019

SKO w Długiem zaprasza do udziału w konkursie

listopad 2019

Opiekun SKO w Szkole Podstawowej w Długiem

oraz

Dyrektor PKO Banku Polskiego Oddziału nr 1 w Szprotawie

 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału

w Ogólnopolskim Konkursie SKO w Długiem

img

1. CELE KONKURSU:

• promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności

• rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów

• promowanie talentów,

 

2. ORGANIZATORZY:

Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej w Długiem 

Dyrektor PKO Banku Polskiego Oddziału nr 1 w Szprotawie

 

3. UCZESTNICY: 

Kategoria I:  uczniowie klas I – II szkoły podstawowej

Kategoria II: uczniowie klas III – IV szkoły podstawowej

Kategoria III: uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej 

 

4. TERMINY:

Prace przynosimy do 16 grudnia 2019r. do świetlicy szkolnej.

 

5. ZASADY KONKURSU:

Zadaniem uczniów jest wykonanie  ŚWIĄTECZNEJ POCZTÓWKI SKO.

Ważne, aby umieścić na pocztówce motywy związane ze świętami

Bożego Narodzenia oraz motywy SKO (Żyrafka Lokatka, Pancernik itp.)

  • Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę.

  • Technika pracy – dowolna płaska: rysowanie, malowanie, wyklejanie,

     wydzieranie itp.

  • Format pracy – A5

 

6. METRYCZKA:

Do każdej pracy, należy dołączyć metryczkę, na której wpisujemy czytelnie:

  • imię i nazwisko dziecka,

  • nazwę i dokładny adres szkoły, 

  • telefon kontaktowy, 

  • imię i nazwisko opiekuna SKO w danej placówce. 

Oświadczenia opiekunów uczestników konkursu (załącznik do regulaminu)

należy umieścić w kopercie z pieczątką szkoły i przesłać łącznie z pracami.

 

7. NAGRODY I WYNIKI KONKURSU:

• Prace oceniać będzie specjalnie powołana komisja konkursowa.

Komisja będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy, estetykę,

pomysłowość uczniów oraz zgodność z tematem. 

• Komisja wyłoni I, II i II miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

   Nagrody przesłane zostaną pocztą na adres szkoły. 

• Wyniki konkursu i nagrodzone prace opublikowane zostaną na platformie

   szkolne blogi SP w Długiem: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkoladlugie/

• Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora

   konkursu – Szkoły Podstawowej w Długiem. 

• Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na

   Organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r.

   (Dz.U. 1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu

   i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.  

• Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o

   ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane

   zostaną jedynie w sposób określony  w niniejszym regulaminie (zgodnie

   z danymi metryczki).

 

 

Załącznik  

 

Oświadczenie

Akceptuję Regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem

osobistej twórczości

   ..............................................................................

                         (imię i nazwisko) – dziecka

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym i nie narusza praw

podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych

zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej Pracy dla potrzeb

przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam

zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy

na szkolnych blogach, na wystawach, w serwisach społecznościowych i

na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych.

W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę

na publikację imienia i nazwiska, oraz szkoły, do której uczęszcza, na

profilach Organizatora w serwisach społecznościowych  i na stronach

internetowych Organizatora.

 

                                                           ……………………………………………

                                                           (podpis rodzica/opiekuna)

 

 
88
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 10
  • 28
Komentarze