07.11.2022

SKO Długie zaprasza do udziału w konkursie

listopad 2022

img

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim

"Wielkim SKO-wym Teście o Bezpieczeństwie"

organizowanym przez Szkołę Podstawową w Długiem. 

Zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na 30 pytań

dotyczących bezpiecznych zachowań, pierwszej pomocy,

bezpieczeństwa w sieci, na drodze i w domu.

W każdym pytaniu wybieramy 1 poprawną odpowiedź. 

imgimg

Odpowiedzi w formie: 1A, 2B, 3C prześlijcie 

na adres e-mail: sko.sp2.szprotawa@gmail.com (tylko uczniowie SP2 w Szprotawie)

 do 24 listopada

img

Wskazówki: 

1) Aby przejść do kolejnego pytania kliknij strzałkę w prawo. 

2) W zadaniu nie pojawi się prawidłowe rozwiązanie. 

3) Zapisz na kartce swoje odpowiedzi i prześlij je do nas. 

Spośród prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowanych

3 laureatów z klas 1-3 oraz 3 laureatów z klas 4-6.

Wyniki konkursu pojawią się w ostatnim dniu listopada na blogu

naszej szkoły. Dyplomy i nagrody prześlemy do szkół. 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia! :)

img

24
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 13
  • 6
Komentarze