29.10.2018

Promocja w prasie lokalnej

październik 2018

26 października 2018r. w Gazecie Lokalnej ukazał się artykuł o naszym szkolnym Jesiennym Pikniku.

W artykule jest też wzmianka o przygotowanym przez nas stoisku SKO oraz odwiedzinach  Pancernika Hatetepesa.

img

66
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 12
  • 3
Komentarze