26.10.2022

Ne wyrzucaj - chroń środowisko

październik 2022

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej "Sprzątanie Świata 2022" nasza szkoła przystąpiła po raz kolejny do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której telefony komórkowe zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego,                  szczególnie wody i gleby.

 img

SKO-wicze, jeśli macie zużyte i uszkodzone telefony komórkowe bez baterii przynieście je szkoły. 

Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny.

 img

Oddając zużyte telefony do recyklingu chronimy środowisko. 

Stare telefony możecie przynosić do sali nr 4.

46
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 16
  • 17
Komentarze